Velkommen Reidar!

Reidar har lang og bred erfaring som blant annet driftsansvarlig og IT sjef fra ulike selskaper og er en rolig og sosial kar som er eksepsjonelt flink på quiz🤓

Hvorfor valgte du å begynne i #Cipher Reidar? Cipher virket som et fremoverlent firma som satte søkelys på de ansattes ve og vel samt deres satsing mot #skytjenester

Hva gleder du deg mest til? Jobbe mye mer mot skytjenester og tilegne meg ny kunnskap omkring alt som rører seg i skyen

Tre ord som beskriver deg? Rolig, kunnskapssøkende og glad i kaffe!